Logo

La producció agrària ecològica desperta cada vegada més interès

frame 15321.27

La producció agrària ecològica desperta cada vegada més interès entre els agricultors, especialment els més joves. És per això que la Fundació Agrària de Molins de Rei ha celebrat una nova

edició de les Jornades Tècniques en el marc de la 166a Fira de la Candelera per divulgar els mètodes acceptats en aquest tipus d'agricultura. Les jornades s'han dividit en una sessió teòrica, en què s'ha parlat sobre les tècniques de conreu i gestió sanitària dels cultius d'arbres fruiters i hortícoles, i d'una demostració de camp, on s'han tractat els mètodes de control de plagues i malalties en conreus d'horta ecològica. Els participants han pogut adquirir les principals instruccions necessàries per produir aliments de qualitat d'una manera alternativa als mètodes tradicionals.

Template Design © Joomla Templates ETV.reservats tots els drets.