Imprimir aquesta pàgina
Dimecres, 19 Agost 2015 16:19

Un nou mandat a la Diputació de Barcelona Destacats

Escrit per
Valorar aquest article
(0 vots)

Bona tarda, autoritats, vicepresidenta, consellera, diputades i diputats, alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores, treballadors/es de la corporació i conciutadanes/s en general.

Enhorabona Presidenta per la seva elecció, i també per ser la primera Presidenta de la Diputació. Un pas més, només un pas més, per visibilitzar les dones en la política i per aconseguir una major Equitat de Génere. En qualsevol cas desitjar-li sort i encerts.
El nostre grup voldríem orientar la nostra intervenció al voltant de quatre eixos o quatre reflexions; explicar perquè creiem que vivim una Nova Etapa política i social, explicar al servei de qui creiem que ha d’estar la Diputació de Barcelona, com ens trobem la Diputació i el món local a l’inici d’aquest mandat, i quina és la nostra proposta per provar de tenir un mandat de diàleg i productiu.

1. Nova Etapa política i Social.
Vivim una nova etapa política com es pot veure als Ajuntaments, en aquest plenari i el nostre grup. Un grup composat per Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, les Enteses de Progrés Municipal i Barcelona en Comú que avui s’engloben l’ENTESA representem aquí 335.000 vots i 280 regidores i regidors, som hereus i hereves dels Grups del PSUC, però també de moltes hores de moviments socials i de municipalisme a peu de carrer. El nostre grup, l’ENTESA expressa doncs una nova realitat, una nova etapa.
Una nova etapa, a nivell global, que no és un canvi d’època sinó que expressa que vivim una època de canvis. La nova realitat social ens interroga i ens demana una nova política en el sentit més noble de la paraula. Canvis que ens interroguen i ens demanden donar respostes des de la ciutadania i des de la política i que el municipalisme n’ha de ser protagonista en primera persona.
Les eleccions municipals del proppassat 24 de maig ja van ser reflex d’aquesta nova realitat social i política. Amb nous escenaris polítics locals de municipis petits i grans que tenen reflex, sense anar més lluny, en la composició d’aquest Plenari, i en el nou govern de la ciutat de Barcelona.
Una nova etapa, que també s’escenifica en el procés de canvi que viu Catalunya, i on la Diputació de Barcelona ha de saber trobar el seu paper, no li han d’imposar des de fora. Hem de ser els grup de la Diputació que acordem quin paper ha de jugar la institució en el procés nacional.

2. La Diputació al Servei de qui està?
La Diputació de BCN és una institució d’una gran importància pel país. Ho va ser en la època de Prat de la Riba, ho tornà a ser quan en plena transició es produí el retorn del President Tarradellas, abans de l’aprovació de l’Estatut de 1979. I ho ha estat, des de llavors fins ara, com a instrument de suport als municipis, com a punta de llança en la elaboració de polítiques socials, culturals, d’equitat de génere o mediambientals, i com a col·laboradora de la Generalitat a traves de serveis decisius pel país (Parcs Natural, Organisme de Gestió Tributària, o la Xarxa de Biblioteques). Alhora, si aquesta Institució, és encara reconeguda i referent a l’estat espanyol i més enllà, en una part molt important és gràcies a la professionalitat i dedicació dels seus treballadors i treballadores.
Per tant, no oblidem que sobretot la Diputació és una institució que ha d’estar primer al servei de la Població, de la Gent, que pateix la crisi, la desigualtat social, la precarietat laboral, la pèrdua dels seus habitatges, la pobresa o la degradació dels seus barris.
Després de tots els municipis (Petits, mitjans, metropolitans, i Barcelona) que han vist “retallades” les seves capacitats de treball per millorar la vida de la gent. No podem obviar la realitat de cap municipi ni de cap Barri (inclosos alguns barris de ciutats mitjanes i grans).
I, en darrer terme del País, que viu un procés polític de canvi, refundació, que per nosaltres ha de ser Constituent. I on la Diputació ha de ajudar sobretot ha garantir el Dret a Decidir. La Diputació ha d’estar al servei de la Democràcia.

3. COM ens trobem la Diputació i el món local.
En el darrer Ple de Pressupostos el nostre grup intervenia per demanar algunes coses per aquest mandat que ara comença:
La Diputació de Barcelona hauria de ser la primera institució municipalista del país. En moments de crisi calen polítiques innovadores i que donin resposta als reptes socials, i la Diputació de Barcelona, que havia estat referent estatal, europeu i mundial, com institució de segon nivell amb una gran capacitat d’innovació en la construcció de polítiques públiques locals no pot perdre aquesta posició. La Diputació pot tornar a ser el motor dels serveis municipals, marca de municipalisme, i no només una “repartidora” de recursos als Ajuntaments.
Cal tenir clar que ser municipalista no és tenir contents als alcaldes i alcaldesses de la demarcació, ni resoldre’ls les seves urgències econòmiques. Ser municipalista és entendre la política des de la proximitat, a peu de carrer, promoure que siguin els governs més propers a la ciutadania els que tingui recursos i capacitat tècnica per abordar les necessitats i resoldre els problemes socials. No és cert que la ciutadania només vol que els serveis funcionin i els és igual qui els pagui. La ciutadania, en aquests moments de crisi, vol tenir més serveis públics que l’ajudin a millorar la seva situació.
És innegable que la Diputació ha fet de banc de la Generalitat. Ha substituït en polítiques educatives, econòmiques i socials ( Pagament d’Escoles Bressol Municipals, de Transport, de Plans d’Ocupació,...). Ha condicionat la seva política d’inversió municipal a les necessitats de Generalitat (PUOSC o la darrera operació de finançament de les depuradores pendents de l’Agència Catalana de l’Aigua). Ha posat a la disposició de la Generalitat, i de forma acrítica, instruments de referència de la Diputació com l’Organisme de Gestió Tributària (base de Tributs de Catalunya), la Xarxa Audiovisual Local (XAL) o l’Institut del Teatre i el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.
Esperem que això canviï en aquest mandat, ens ha anat molt bé als Ajuntaments per arribar a final de mes,però això també ha fet que la Diputació no hagi pogut invertir amb altres suports als ajuntaments que son molt importants i també socialment urgents.
Per altra banda volem fer esment que aquest mandat si hem tingut capacitat d’acord per enfrontar-nos política i tècnicament a les reformes locals imposades pel govern de l’Estat i per ser crítics amb la Llei de Governs Locals que promovia el Govern de la Generalitat.
Volem deixar clar que fem nostra la compareixença que el procés de tramitació d’aquesta llei va fer el President de la Diputació al Parlament de Catalunya. (Salvador Esteve).
En qualsevol cas, avui a 15 de juliol de 2015, ha quedat clar que la Reforma local del govern de l’Estat és inviable i ha anat en la direcció oposada del que el municipalisme hem reclamat els darrers 35 anys.
Cal una reforma local que reforci la PROXIMITAT, la DEMOCRÀCIA DIRECTA, LA EQUITAT, la TRANSPARÈNCIA, i la DEFENSA DEL Bé comú, dels serveis públics i del Territori. Calia una Reforma local que resolgués els greus problemes de finançament del món local, i també una reforma electoral local, que, per exemple hagués modificat el sistema d’elecció dels Diputats i les Diputades que configurem avui aquest Plenari.

4. Objectius de mandat. Un mandat de diàleg i productiu.
Avui no hem presentat candidat/a alternatiu, reconeixem l’aritmètica del Plenari i creiem que eren els grups amb més representació qui havia de construir una proposta de govern i escollir la presidència.
Com fa 4 anys el nostre grup ha votat en blanc, i volem que s’interpreti aquest vot com una mà estesa, una voluntat d’arribar a acords, de treball conjunt amb el govern. Una voluntat d’acord si el centre de l’activitat són polítiques per garantir els drets de la Gent, defensar el territori i reforçar la democràcia a peu de carrer. Mà estesa per establir una coordinació de treball lleial entre l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació.
Moltes de les nostres propostes d’aquests anys en matèria de benestar social, d’habitatge, d’economia, de rehabilitació, la petició de més plans d’ocupació, o l’increment del suport a polítiques que fomenten la igualtat d’oportunitats, com Educació o Cultura han anat situant-se en els Pressupostos de la Diputació, però en general totes les nostres demandes i propostes han patit un “Via Crucis” absolutament inacceptable que confiem en que no es torni a produir. Les oficines de mediació hipotecària, els suport a les entitats dels tercer sector i als ajuntaments que fan treball comunitari o que aborden l’emergència social, els plans d’ocupació local o la tarifació social en l’accés als serveis municipals, són propostes del nostre grup que han trigat molt en incorporar al pressupost de la Diputació.
Avui, aquest mandat, la Diputació ha d’esmerçar molts recursos en promoure el Rescat Social (declinable en propostes i suports. Per garantir pa, feina i sostre per tota la població de la demarcació visqui on visqui ) i no podem perdre de vista que hem de ser referent en polítiques d’Equitat de Génere, d’accions feministes.
Hem d’apostar també pel rescat democràtic, per la regeneració democràtica. Hem de ser exemple de transparència i bon govern, i promoure que els Ajuntaments de la demarcació de Barcelona ho siguin. La DIPUTACIÓ hauría de fer l'ordenança tipus de transparència i bon govern que els ajuntaments hauríem d'aplicar, però també ha de fer, hem de fer un esforç encara més intens per explicar més i millor què fem i perquè.
I finalment també creiem que cal fer una aposta per la de defensa del territori i per l’Economia verda i cooperativa. Cal defensar l’aigua coma servei públic i aportar per l’energia alternativa.
Els ajuntaments som estructura d'Estat, no ho oblidem, i la Diputació com a ens bàsic de cooperació local al servei dels Ajuntaments no al servei del departament economia i governació.
La gent de l’ENTESA defensem els ajuntaments com els primers i les polítiques socials com ningú, i per aixòcreiem que la Diputació de Barcelona pot fer més pels Ajuntaments però també per la gent i pel territori.Aquest és el nostre full de ruta, sobre tot això volem treballar i arribar a acords. Gràcies per l’atenció i bona tarda

Llegir 1328 vegades Darrera modificació el Diumenge, 24 Gener 2016 15:19